SISTEMA PRODUCTIU

Els ramats de vaques, ovelles i cabres de les sòcies productores de la cooperativa viuen, pasturen i conserven diferents indrets de Cerdanya i de l’Alt Urgell. El maneig dels ramats segueixen la tradició i el coneixement ancestral de muntanya, dels Pirineus. A Coopyrene oferim productes de qualitat, directament de les pageses i les elaboradores a les persones consumidores, garantint un producte saludable, autèntic i d’excel·lent qualitat.

valors culturals i naturals

L’entorn i el paisatge on es desenvolupa l’activitat de les sòcies de Coopyrene té uns valors culturals i naturals incalculables, i la pagesia és una peça clau d’aquest mosaic.

Aquestes terres on pasturen els nostres ramats, han sentit el so de les esquelles des de temps ancestrals, el maneig de la pastura extensiva ha dibuixat el paisatge actual de Cerdanya i l’Alt Urgell des de temps immemorials. Podem afirmar doncs, que la nostra activitat ha format part de l’ecosistema de muntanya des de fa milers d’anys.

ELS NOSTRES RAMATS

Els ramats de les sòcies de la cooperativa, són animals que neixen, creixen i viuen a Cerdanya i l’Alt Urgell, són animals que coneixen els secrets més ben guardats d’aquests paratges. Diferents generacions de vaques, ovelles i cabres de les nostres granges han recorregut aquestes pastures, camins històrics, corriols, colls, boscos, corrals i les fonts d’aigües pures més ben amagades.

Les sòcies productores de Coopyrene treballem, cada dia, des de la consciència de que com millor estiguin els nostres animals, millor es nodreixin i millor qualitat de vida tinguin, ens ofereixen us aliments que, més enllà d’alimentar-nos, ens aporten un alt grau de nutrients necessaris per a una vida saludable

CARN NUTRITIVA

Des de Coopyrene volem posar sobre la taula la diferència entre alimentar-nos i nutrir-nos. La carn d’animals de pastura que s’alimenten a base de farratges té un contingut més elevat en àcids grassos omega-3 i àcid linoleic conjugat (CLA), dos nutrients importants per a la salut humana. A més, la nostra carn també pot contenir menys greix saturat i més vitamina E, que actua com a antioxidant natural.
La carn de Coopyrene és una carn de confiança, doncs en podeu conèixer tot el procés productiu, des del naixement de l’animal fins que arriba al vostre plat.

FUNCIÓ REGENERATIVA

A Coopyrene fem un pas més enllà de la sostenibilitat, la nostra activitat al Pirineu té un impacte positiu en el territori, els nostres ramats mantenen l’entorn, amb especial cura amb la pastura. La nostra activitat ramadera manté, estimula i regenera la fertilitat i la biodiversitat de la terra i de l’entorn.
Creem xarxa, sinergies amb altres projectes del sector primari, llocs de treball i una comunitat de sòcies de consum que comparteixen els valors de la cooperativa.

A Coopyrene col·laborem
per crear el Pirineu que volem.

COMERÇ JUST

Sovint es parla de comerç just amb productes agrícoles produïts a llocs llunyans, i ens oblidem que la majoria de productes agrícoles i ramaders de la nostra terra es paguen per sota del seu cost de producció.
A Coopyrene garantim que es paga un preu just a les productores, ja que, a diferència dels sistemes productius industrialitzats, són elles les que en fixen el preu. La sòcia treballadora de la cooperativa també percep un salari just per la gran tasca que desenvolupa com a cor i motor de la cooperativa.